آگهی مناقصه عمومی بیمه آرمان
1401/05/26
آگهی مناقصه عمومی بیمه آرمان

بیمه آرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری(ذخیره ساز) مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 09/06/1401 درخواست خود را جهت دریافت اوراق مناقصه به آدرس Info@Armanins.com اعلام فرمایید.


سپرده شرکت در مناقصه به میزان 000/000/700 ریال (هفتصد میلیون ریال) می باشد که می بایستی به صورت واریز نقدی به حساب 500-834-10215-1 به نام بیمه آرمان نزد بانک ایران زمین و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد.

 

ضمناً پاکتهای الف و ب مناقصه در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ 15/60/1401 توسط اعضای کمیسیون معاملات در دفتر معاونت اجرائی بیمه آرمان مفتوح خواهد گردید.


نظرات ارسالی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:
mihanm.gifbanklogo.jpg
کلیه حقوق این سایت متعلق به استارتاپ بیمه اول می باشد
     تلفن:   02122087584

قوانین و مقررات
Copyright (©) 2010 - www.mihanbimeh.com